دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر الگوی کشت زراعی

این بار در سایت دانلود پی پی تی یک پایان نامه دررشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی با موضوع عوامل مؤثر بر الگوی کشت زراعی و تأثیر آن بر اوضاع اجتماعی اقتصادی خانوارهای روستايي که مختص مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد می باشد .شما میتوانید با پرداخت مبلغ ناچیز این پایان نامه منحصر به فرد رو از سایت ما دانلود کنید .در نظر داشته باشید این پایان نامه فقط در این سایت میتوانید پیدا کنید چون در جای دیگری وجود ندارد.

 

سر فصلها :
فصل اول: طرح تحقیق
طرح مسأله/ اهميت و ضرورت تحقيق/ پیشینه تحقیق / فرضیه های تحقیق/ اهداف تحقیق/ مراحل و روش انجام تحقیق/ روش مطالعه و ابزار گردآوری اطلاعات/ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات/ جامعه آماری و تعداد نمونه / حجم نمونه و روش نمونه گيري/حجم نمونه و روش نمونه گيري/تعريف واژگان كليدي

 

فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق
عوامل طبیعی (فیزیکی) مؤثر بر الگوی کشت زراعی/ توسعة پایدار/ کشاورزی پایدار/ پیشینة آغاز کشاورزی در ایران / بررسی عوامل و نهادهای مؤثر بر کشاورزی و الگوی کشت / توسعة کشاورزی / و……….

 

فصل سوم: شناخت ويژگي هاي جغرافيايي شهرستان گرگان
بررسی و شناخت جغرافیایی شهرستان گرگان /موقعیت جغرافیایی   / آب و هوا/ زمین شناسی /  ناهمواریها /ویژگیهای طبیعی  / دما/آب های زیر زمینی/سیستم های فشار و باد/ منابع آب/ رودخانه ها / بارش/و……….

 

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
مقدمه/ يافته هاي توصيفي  / ویژگی های عمومی کشاورزان/ سواد/ شغل اصلی/ مالکیت ارضی/ هزینه تولید محصولات زراعی / منبع تامین آب زراعی/ مالکیت ماشین آلات زراعی و……….

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 Thesis_Kolah1_jpg
مشخصات فایل:
موضوع : عوامل مؤثر بر الگوی کشت زراعی و تأثیر آن بر اوضاع اجتماعی اقتصادی خانوارهای روستايي
نوع فایل :      word
تعداد صفحات :     218  صفحه
سازنده : DownloadppT.ir
حجم فایل :     8 مگابایت
پس از پرداخت آنلاین مبلغ لینک دانلود به صورت اتوماتیک به شما تحویل داده می شود.

 

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،